Käytämme evästeitä (cookies), jotka parantavat kokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut käyttämään niitä. Lue lisää siitä, kuinka käytämme evästeitä kohdasta Tietosuojasta.
Colligent

Henkilötietojen käsittely

Tietosuojasta

Tietoja henkilötietojen käsittelystä ja evästeiden käytöstä

Rekisterinpitäjä
Colligent
(Collector Bank AB, Suomen sivuliikkeen aputoiminimi yritystunnus 2644718-5)

Postiosoite:
PL 79, 00101 HELSINKI

Puhelin:
+46 10 161 00 00

dataskydd@collectorbank.se
Kun alkuperäinen velka perustuu maksamatta olevaan Collector Bank AB:n lainaan, luottoon tai muuhun saatavaan, maksuvaatimus lähetetään Colligentin nimissä.

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Meille Colligentissa on tärkeää, ettet koe yksityisyytesi vaarantuvan, kun annat meille itseäsi koskevia tietoja. Kun luovutat meille henkilötietojasi suoraan tai välillisesti jonkin kanavamme kautta, tai jos saamme henkilötietosi tietoomme muulla tavoin, käsittelemme niitä asianmukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena periä maksamaton saatava ja tällöin henkilötietojen käsittely on välttämätöntä yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Henkilötietojasi kerätään myös silloin, kun käytät jotakin palveluamme. Saatamme täydentää antamiasi tietoja julkisista rekistereistä, luottotietolaitoksilta ja yhteistyötä kanssamme tekeviltä yrityksiltä saatavilla tiedoilla. Tämän tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että meidän tietomme sinusta ovat ajantasaiset ja oikeat. Käsittelemme myös henkilötietoja sinusta, joka et ole meidän asiakkaamme tai et ole hakenut asiakkuutta. Näissä tapauksissa kyseessä voi olla tietosi asiamiehenä, valtuutettuna, edustajana, yhteyshenkilönä tai varsinaisena päämiehenä.

Saatamme myös nauhoittaa puheluita, säästää sähköposteja tai muulla tavoin dokumentoida sinun tai edustajasi kanssa käytävää vuorovaikutusta ja viestintää.

Tietojen tyyppi

Käsittelemme esim. seuraavia sinua koskevia tietoja:

 • Asiakastiedot, kuten henkilötunnus, osoitetiedot ja Internet-yhteyden IP-osoitetiedot, kun käytät palveluitamme.
 • Tietyt taloudelliset tiedot, kuten maksuhäiriömerkinnät, tuloverotiedot ja luottositoumukset.
 • Maksutiedot, esimerkiksi kuinka maksat luottoasi.
 • Tili- ja pankkiyhteystiedot.
 • Yhteystiedot eli sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero.
 • KYC (Know Your Customer) -tiedot sekä tiedot, jotka laki velvoittaa meidät pyytämään ja tallentamaan.
 • Tiedot tuotteista ja palveluista, joita ostat maksuratkaisujamme tarjoavilta myyjiltä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi vain, jos siihen on laillinen peruste. Lailliset perusteemme käsittelylle voivat olla

 • Peruste1. sopimuksesta johtuvien velvoitteidemme täytäntöönpano ja sitoumuksemme tai sopimuksen valmistelu
 • Peruste2. lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaispäätöksen ja siten liiketoimintaamme koskevien lakien noudattaminen
 • Peruste3. meidän tai jonkin yhteistyökumppanimme oikeutetun edun suojaaminen
 • Peruste4. käsittely on välttämätöntä yleisen edun toteuttamiseksi
 • Peruste5. suostumuksesi antaminen käsittelylle.

Alla on esimerkkejä käsittelyn tarkoituksista ja kunkin tarkoituksen laillinen perusteesta.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavissa tarkoituksissa:
Toimenpiteet erääntyneen saatavan perimiseksi. (Peruste 1, 3 & 4)
Dokumentoitavaksemme, hallinnoitavaksemme ja toteuttaaksemme kanssamme tehtyä maksusuunnitelmaa. Jotta voimme tehdä kanssasi maksusuunnitelman edellytämme, että saamme tietää henkilötietojasi. (Peruste 1)
Arvioidaksemme takaisinmaksukykyäsi ja tehdäksemme riskianalyysin erääntynyttä saatavaa koskien. (Peruste 3 & 4)
Estääksemme palvelujemme väärinkäytön tai lakien ja yleisten ehtojen vastaisen käytön. (Peruste 2)
Raportoidaksemme viranomaisille niin Suomessa kuin ulkomailla. (Peruste 2)
Tilastolliset ja riskienhallintaan liittyvät syyt, esimerkiksi riskienarviointimallien laatiminen vakavaraisuussääntöjen edellyttämällä tavalla. (Peruste 2)

Suostumus käsittelyn perusteena

Suostumuksen ollessa käsittelyn laillisena perusteena annat suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn vaaditaan esimerkiksi silloin, kun meille annetut henkilötiedot sisältävät arkaluonteisia henkilötietoja.
Arkaluonteisilla henkilötiedoilla tarkoitetaan lain mukaan tietoja, jotka kertovat rodusta tai etnisestä taustasta, poliittisesta vakaumuksesta, uskonnollisesta tai maailmankatsomuksellisesta vakaumuksesta, ammattiliittoon kuulumisesta, sekä geneettisten tietojen käsittelyä, biometristen tietojen käyttöä fyysisen henkilön tunnistamiseksi tai tietoja terveydestä tai fyysisen henkilön seksielämästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi. Meillä ei silloin jatkossa ole oikeutta käsitellä tietoja suostumuksesi perusteella, jolloin niitä ei enää voi käyttää hakemuksen ja sopimuksen pohjana.

Tietojen jakaminen

pKuten edellä on mainittu, saatamme luovuttaa ja siirtää sinua koskevia tietoja yhteistyökumppaneille, toimittajille tai alihankkijoille. Pyrimme kaikin kohtuullisin teknisin toimenpitein varmistamaan henkilötietojesi turvallisen käsittelyn, jakamisen ja siirron. Solmimme muun muassa sopimuksia yritysten kanssa, jotka käsittelevät tietoja puolestamme. Tavoitteenamme on, että henkilötietojasi käsitellään ainoastaan EU- ja ETA-maissa, mutta niitä saatetaan joissakin yhteyksissä käsitellä myös EU:n tai ETAn ulkopuolella. Tällainen käsittely tapahtuu ainoastaan silloin, kun tietosuoja-asetuksen muita säädöksiä noudatetaan, ja jokin alla olevista edellytyksistä täyttyy:

 • EU-komissio on päättänyt, että kyseisessä maassa on riittävä suojaustaso
 • Muita sopivia suojakeinoja on käytetty, esim. vakiosopimuslausekkeita tai sitovia yritysmääräyksiä (ns. Binding Corporate Rules, BCRs)
 • Valvontaviranomaiselta on saatu erityislupa.
 • Tämä on muutoin sallittua sovellettavan tietosuojalainsäädännön perusteella.

Konserniyhtiöt

Saatamme siirtää ja jakaa henkilötietojasi Collector Bank -konsernin yhtiöille.

Luottotietolaitokset ja toimittajat

Suoraan tai välillisesti kerättäviä ja käsiteltäviä henkilötietojasi saatetaan luovuttaa luottotietolaitoksille ja käyttää takaisinmaksukykysi arviointiin sekä henkilöllisyytesi ja osoitteesi varmistamiseen, kun arvioimme takaisinmaksukykyäsi.

Viranomaiset

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi eri viranomaisille, kuten oikeuslaitokselle tai ulosottovirastolle. Luovutamme kaikki käsittelemämme henkilötiedot tai osan niistä, jos laki siihen velvoittaa tai olet antanut siihen suostumuksesi.

Muut toimittajat, yhteistyökumppanit tai kolmannet osapuolet

Saatamme luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi muillekin toimittajille tai yhteistyökumppaneille kuin edellä mainituille, mikäli siihen on olemassa lailliset perusteet. Henkilötietojasi saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös siinä tapauksessa, että myymme tai ostamme liiketoimintoja, myyntisaamisia tai muuta omaisuutta. 

Säilyttäminen

Yllä olevan mukaisesti me itse tai meidän toimestamme tietoja käsittelevä yhteistyökumppani tai toimittaja säilyttää ja käsittelee henkilötietojasi vain, jos siihen on laillinen peruste. Yleisesti ottaen säilytämme henkilötietoja koko sopimussuhteemme ajan, ja sen jälkeen korkeintaan 10 vuoden ajan huomioiden vanhentumisaika. Joissain tapauksissa tietoja säilytetään kauemmin vakavaraisuuslainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Henkilötietojen säilyttämistä koskevat aikarajoitteet voivat liittyä myös muihin tarkoituksiin kuin itse sopimussuhdetta varten, esimerkiksi siihen, jotta voimme noudattaa voimassa olevaa rahanpesulainsäädäntöä (5 vuotta) ja kirjanpitolainsäädäntöä (7 vuotta).

Oikeutesi

Pääsy tietoihin

Sinulla on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan oikeus saada tietää, mitä tietoja me olemme rekisteröineet sinusta, eli ns. rekisteriote. Voit lähettää pyyntösi:

Tietojen oikaiseminen

Jos epäilet tai havaitset, että henkilötietosi ovat virheellisiä, puutteellisia tai epäolennaisia, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisemista tai poistamista. Ota tällöin yhteyttä meihin dataskydd@collectorbank.se tai edellä mainittuun osoitteeseen. Lisätietoja tietojen poistamisesta (eli ”unohdetuksi tulemisesta”) on seuraavassa.

Poisto ja vastustaminen

Jos henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, sinulla on oikeus pyytää poistamaan ne. Huomaa kuitenkin, ettei joitakin tietoja poisteta huolimatta siitä, ettet halua meidän käsittelevän niitä enää. Tämä johtuu siitä, että meidän täytyy joskus säästää tietoja, koska meillä esimerkiksi on sopimus kanssasi tai on olemassa oikeudellisia velvoitteita, joita meidän täytyy täyttää. Tietoja poistetaan, kun niiden säilytysvelvollisuutta ei enää ole. Sinulla on myös oikeus vastustaa jotain käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietyissä tapauksissa, ja jos käsittelemme henkilötietoja sopimuksen tai suostumuksen nojalla, sinulla on oikeus ottaa meihin yhteyttä ja saada kopio meille antamistasi henkilötiedoista, ja sinulla on oikeus saada nämä tiedot siirrettynä toiselle rekisterinpitäjälle tämän ollessa teknisesti mahdollista.

Käsittelemme pyyntösi ja/tai vastustamisesi yllä olevan mukaan kyseisessä tapauksessa. Kuten yllä selviää, emme pysty kaikissa tapauksissa poistamaan tietoja tai rajoittamaan niiden käsittelyä joko lainsäädännöstä johtuen tai koska tietoja on sopimussuhteesta säästettävä.

Profilointi ja automatisoidut päätökset

Profilointi

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä luonnollisen henkilön tiettyjen ominaisuuksien arvioimiseksi, erityisesti tämän taloudellisen tilanteen, henkilökohtaisten referenssien, intressien ja asuinpaikan analysoimiseksi.

Käytämme profilointia esimerkiksi järjestelmän kehittämiseen ja automatisoitujen päätösten tekemiseen (lisää alla). Profiloinnin juridinen perusta on oikeutettu etumme, meidän oikeudellinen velvollisuutemme panna sopimus tai suostumuksesi siihen. Suostumuksen ollessa juridisena perusteena, sinulla on oikeus antaa suostumuksesi käsittelyyn.

Profilointi ja automatisoidut päätökset

Joissain tapauksissa käytämme automatisoitua päätöksentekoa. Kyseessä voi olla esimerkiksi verkkopalvelun kautta tehdyn luottohakemuksen automatisoitu hyväksyntä/hylkääminen tai hakemus laskulla maksamisesta Kauppiaan luona.

Sinulla on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon päätöksen kohteeksi, mukaan lukien profilointi, jos päätös voi johtaa oikeudellisiin seurauksiin tai muulla tavoin olennaisesti vaikuttaa sinuun. Meillä on kuitenkin oikeus käyttää automatisoitua päätöksentekoa sen ollessa tarpeellista meidän välisen sopimuksemme luomiseen tai täyttämiseen, tai jos olet antanut suostumuksesi.

Tietosuojavastaava

Olemme nimenneet tietosuojavastaavan, jonka tehtävänä on valvoa, että noudatamme henkilötietosuojaa koskevia sääntöjä toiminnassamme. Tietosuojavastaava hoitaa tehtäväänsä riippumattomasti suhteessa meidän muuhun toimintaamme.

Dataskydd@collectorbank.se Puhelinnumero: +46 10 161 00 00

Kysymyksiä ja valituksia

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä pyydämme sinua ottamaan yhteyttä meihin alla mainituilla tavoilla.

Jos henkilötietojasi on mielestäsi käsitelty virheellisesti tai luvattomasti tai jos sinulla on muita kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon, joka riippumattomana valvontaviranomaisena valvoo voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön sisältyvien määräysten noudattamista. Lisätietoja on osoitteessa www.tietosuoja.fi

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain asettaa kävijän tietokoneeseen saatuaan siihen luvan. Eväste sisältää joitakin tietoja ja aikaleiman. Selain tallentaa tiedot tiettyyn tietokoneen sijaintiin ja palauttaa ne evästeen mukana verkkosivustolle, kun kävijä palaa sille.

Kaksi evästetyyppiä

Käytämme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä verkkosivuston ja mobiilisovelluksen toiminnan optimointiin. Evästeitä on kahdentyyppisiä:

 • Pysyvät evästeet tallentavat pienen tiedoston pysyvästi kävijän tietokoneeseen. Niiden avulla voidaan muun muassa mukauttaa verkkosivustoa käyttäjän toiveiden, valintojen ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Niitä käytetään myös tilastointiin.
 • Toinen evästetyyppi on istuntoevästeet. Ne tallennetaan kävijän tietokoneen muistiin väliaikaisesti sivustolla vierailun ajaksi. Istuntoevästeet katoavat, kun suljet selaimen.

Käytämme sekä istuntoevästeitä että pysyviä evästeitä. Kävijän henkilötietoja (esimerkiksi sähköpostiosoitetta tai nimeä) ei tallenneta, käytettiinpä verkkosivustolla minkä tyyppistä evästettä hyvänsä.

Evästeiden hallinta

Jos haluat estää evästeiden käytön, voit tehdä sen selaimen tietoturva-asetuksissa. Voit myös määrittää selaimen varoittamaan aina, kun verkkosivusto yrittää asettaa evästeen tietokoneeseesi. Selaimen kautta voit poistaa myös aiemmin asetetut evästeet.

Selaimen ohjesivuilla on lisätietoja siitä, kuinka voit tarkistaa selaimen asettamat evästeet, poistaa ne ja määrittää evästeasetuksia.